Θετικό βήμα για τις εξαγωγές επιτραπέζιων ελιών

exportΗ ΥΑ 2688/68993 ΦΕΚ Β’/1425 θεωρείται από εκπροσώπους του τομέα της επιτραπέζιας ελιάς σαν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τις εξαγωγές των επιτραπέζιων ελιών.
Τα νέα στοιχεία που εισάγει είναι:
α. Η καθιέρωση του Υποδείγματος που θα πρέπει να συμπληρώνεται,
β. Η αναγγελία της εξαγωγής τουλάχιστον 24 ώρες πριν,
γ. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παρατυπιών.

Επίσης η παρούσα Υ.Α. θεωρείται ότι θα ενταχθεί στο συζητούμενο και υπό ριζική αναθεώρηση Π.Δ. 221/1979. Αν και αναφέρεται στις εξαγωγές προς 3ες χώρες, ωστόσο θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό και για το ενδοκοινοτικό εμπόριο, άρα και για την εσωτερική αγορά.

Πηγή: http://www.olivenews.gr/el/article/2753-20-prix-pharmacie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *